Rechtsgebieden

Juridische informatie

De rechtsgebieden waar wij
je mee kunnen helpen

Wat is sociaal zekerheidsrecht? Het rechtsgebied sociaal zekerheidsrecht houdt zich bezig met regels die ervoor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Het regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Binnen dit rechtsgebied worden de regels, rechten en plichten van … Lees verder Rechtsgebieden

Intellectueel eigendomsrecht houdt zich bezig met rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals muziek, merken, software, games, teksten en foto’s. Dit worden ook wel intellectuele creaties genoemd.

Het rechtsgebied ICT houdt zich bezig met regels over de interactie tussen recht en de digitale wereld, oftewel de rechten en plichten op het internet. Dit rechtsgebied is erg breed want het internet is groot en veel gebruikt.

Huurrecht is een losstaand rechtsgebied en houdt zich bezig met alle aspecten van huur en verhuur.
Het rechtsgebied huurrecht betreft voornamelijk regels over de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder.

Gezondheidsrecht houdt zich bezig met de rechten en plichten van de patiënt, hulpverlener en de kwaliteit van de zorg. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen hierbij een grote rol.

Het rechtsgebied financieel recht houdt zich bezig met alle aspecten van vermogensbeheer of beleggingsadvies. Het is een breed rechtsgebied en heeft veel raakvlakken met het ondernemingsrecht.

Familierecht is het meest voorkomende rechtsgebied. Het wordt ook vaak personenrecht genoemd of familie- en personenrecht. Dit rechtsgebied is onderdeel van het burgerlijk recht (civiel recht).

Erfrecht is een van de rechtsgebieden waar de meeste mensen mee te maken krijgen. Het valt officieel onder het familie- of personenrecht maar wordt meestal als apart rechtsgebied gezien.

Economisch ordeningsrecht houdt zich bezig met aanspraken op de fysieke omgeving. Hierbij is er aandacht voor de behoefte aan wonen, werken, verkeer, natuur, recreatie en delfstoffenwinning.

Contractenrecht wordt ook wel verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht genoemd. Het is een onderdeel van burgerlijk recht of civiel recht.

Het rechtsgebied consumentenrecht is gefocust op de relatie tussen consument en een professionele partij. Een consument is iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep.

Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. Cassatierecht houdt zich alleen bezig met hoe de gerechtelijke procedures zijn uitgevoerd.

Het bestuursrecht gaat over het besturen van de samenleving door de overheid. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

Het rechtsgebied belastingrecht houdt zich bezig met de regels over de heffing en invordering van belastingen. Belastingrecht valt onder bestuursrecht.

Omgevingsrecht houdt zich bezig met regels omtrent de fysieke omgeving waarin wij leven. Het regelt de ordening en de bescherming van de leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Het rechtsgebied vastgoedrecht houdt zich bezig met onroerend goed, waaronder de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur. Hieronder valt dus ook het recht van hypotheek.

Tuchtrecht houdt zich bezig met disciplinaire uitspraken en regels waaraan een beroepsgroep is onderworpen. Het is een rechtsgebied dat beoordeelt of de hulpverlener volgens de vastgelegde professionele standaard heeft gewerkt.

Het rechtsgebied transport- en handelsrecht houdt zich bezig met de regels over handel en vervoer van goederen, hetzij over de weg en over de zee, binnenwater, het spoor en door de lucht.

Sportrecht houdt zich bezig met alle aspecten van uitoefeningen van sport. Sportrecht heeft altijd te maken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht, tuchtrecht of contractenrecht.

Asielrecht is het recht om in andere landen bescherming te zoeken en te genieten tegen vervolging en/of levensbedreiging in het vaderland. Het rechtsgebied asielrecht houdt zich daarom bezig met de rechten van vluchtelingen.

Ambtenarenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van ambtenaren. Een ambtenaar is werkzaam voor een overheid. Dit kan zowel de rijksoverheid (Nederland) zijn, een provincie, een gemeente of een waterschap.

Agrarisch recht gaat over de rechten en plichten van agrariërs of agrarische ondernemers. Agrariërs zijn boeren, tuinders, loonwerkers en landeigenaren, maar ook de overheid en iedereen die agrarische diensten levert.

Wat is slachtofferrecht? Het rechtsgebied slachtofferrecht houdt zich bezig met de belangen van personen die slachtoffer zijn van een misdrijf. Ook een slachtoffer heeft namelijk bepaalde rechten. Het slachtofferrecht is bedoeld voor slachtoffers van ongevallen en misdrijven, maar ook voor de nabestaanden van slachtoffers. Slachtofferrecht heeft overlap met andere rechtsgebieden zoals letselschaderecht en strafrecht. Voorbeelden … Lees verder Rechtsgebieden

Gratis en vrijblijvend

Direct het beste advies

Eenvoudig en persoonlijk

Hoe we werken

01
Contact
Bel, mail of app voor een gratis intakegesprek.
02
Persoonlijk advies
We bespreken mogelijke juridische oplossingen.
03
Oplossing
We geven juridisch advies of wijzen een passende advocaat/mediator toe.