letselschade

Wat is omgevingsrecht?

Het rechtsgebied omgevingsrecht houdt zich bezig met regels omtrent de fysieke omgeving waarin wij leven (milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening). Het regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Zowel de activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. Die fysieke leefomgeving bestaat onder andere uit bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed.

Het rechtsgebied omgevingsrecht is een lastig rechtsgebied: het bestaat uit veel complexe regelgeving waarbij het vaak over technische aspecten gaat zoals geluid, licht, water en natuur. Ook bestaat het uit veel deelgebieden zoals bodem, water, lucht en gebouwen.

Voorbeelden wanneer er sprake is van omgevingsrecht:

  • Bestemmingsplan
  • Bezwaar tegen een bouwplan
  • Geluidsoverlast
  • Luchtvervuiling
  • Milieu
  • Natuurbescherming
  • Omgevingsvergunning
  • Planschade
  • Waterrecht

Wanneer hulp nodig bij omgevingsrecht?

Het rechtsgebied omgevingsrecht is altijd in ontwikkeling en verandert regelmatig. Zo treedt naar verwachting in 2021 de geheel nieuwe Omgevingswet in werking. Zeker voor bedrijven is het belangrijk alles op tijd af te stemmen op de nieuwe wet. Hier kan een omgevingsrecht advocaat of jurist goed bij helpen.

Omdat het zo’n complex rechtsgebied is dat vaak verandert is het inschakelen van een jurist of advocaat heel verstandig. Bij omgevingsrecht zaken zijn er namelijk vaak tegenstrijdige belangen; de wens van de een is het bezwaar van de ander. Een advocaat of jurist kan dan zorgen voor een sterke onderhandelingspositie.

Ook is er bij omgevingsrecht voornamelijk contact met de overheid. Daarom is het handig een jurist of advocaat in te schakelen die weet hoe zo’n (semi-)overheid werkt en welke voorwaarden zij stellen bij ruimtelijke beslissingen.

Wil je er zeker van zijn dat je aan alle complexe en veranderende regels voldoet? Wil je gelijk krijgen in je bezwaar tegen een bouwplan of omgevingsvergunning? Of wil je dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt? Zorg dan dat je de juiste omgevingsrecht advocaat of jurist inschakelt bij jou in de buurt.

Wat kun je zelf doen bij omgevingsrecht?

Zorg dat je alle nodige informatie van te voren hebt verzameld en geordend. Heb je een plan? Zet dit op papier en laat het beoordelen door een jurist voor dat je er echt werk van gaat maken. Op deze manier voorkom je dat je onnodig veel tijd ergens in stopt.