onderwijsrecht

Wat is onderwijsrecht?

Het rechtsgebied onderwijsrecht beslaat alle wet- en regelgeving die te maken heeft met het onderwijs. Onderwijsrecht houdt zich bezig met de kwaliteitszorg van leerlingen, subsidie aan studenten, financiering van het onderwijs zelf en met de verhoudingen tussen personeel, de school, ouders en leerlingen.

In dit rechtsgebied zijn de traditionele onderwijswetten zoals de leerplichtwet opgenomen, maar ook veel andere wetten hebben invloed zoals de wet op gegevensbescherming.

Onderwijsrecht is onderdeel van zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Het heeft raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht, personen- en familierecht (kinderen van gescheiden ouders) en bestuursrecht.

Voorbeelden wanneer er sprake is van onderwijsrecht:

  • Bekostiging van educatie
  • Leerplichtwet
  • Sectorwetten (Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs etc.)
  • Schorsing van medewerkers of leerlingen
  • Themawetten zoals Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
  • Toetsing en examinering
  • Wet Passend onderwijs
  • Ziekteverzuim

Wanneer hulp nodig bij onderwijsrecht?

Het onderwijsrecht is voornamelijk bedoeld om houvast te geven aan onderwijsinstellingen en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Toch is onderwijsrecht ook bedoeld voor de onderwijswerknemers, ouders en studenten.

Het lastige bij onderwijsrecht is dat onderwijsinstellingen complexe organisaties zijn. Dit komt onder andere door de vele relaties die zij hebben met bijvoorbeeld het ministerie, de onderwijsinspectie, personeel, ouders en leerlingen. Daarom is er bij onderwijsinstellingen specifieke kennis en vaardigheden van de manier van werken nodig.

Een advocaat of jurist gespecialiseerd in onderwijsrecht is daarom essentieel. Zij kennen de onderwijswet- en regelgeving. Ook kennen zij de werkwijze van onderwijsinstellingen, de markt waarin zij opereren en hoe onderwijsinstellingen zijn georganiseerd. Een school is namelijk een wereld op zich.

Zeker weten dat je als school juist handelt? Of ben je het als ouder of leerling oneens met hoe de school dingen heeft geregeld? Schakel dan een onderwijsrecht advocaat of jurist in om je hierbij te helpen. Een intakegesprek is altijd gratis!