letselschade

Wat is onteigeningsrecht?

Het rechtsgebied onteigeningsrecht houdt zich bezig met de ontneming van het eigendom van burgers of bedrijven ten behoeve van het algemeen belang. Onteigening is vaak een uiterste middel, maar wordt juist vaak vroegtijdig ingezet. 

Voorbeelden wanneer er sprake is van onteigeningsrecht:

  • Nieuwe weg of spoorlijn aanleggen over de grond van burgers
  • Realisatie van een nieuwbouwcomplex door de gemeente op jouw grond of pand
  • Realiseren van extra waterberging voor project ‘Ruimte voor de Rivier’

Onteigeningsprocedure

Onteigeningsprocedure kent twee fases: de administratieve fase en de gerechtelijke fase. De administratieve is er om de noodzaak, de urgentie en het algemeen belang vast te stellen. Daarna kan de gerechtelijke fase volgen, waarbij de rechter de hoogte van schadeloosstelling voor de onteigende burger vaststelt. De procedures zijn ingewikkeld en kunnen soms lang duren.

Wanneer hulp nodig bij onteigeningsrecht?

Het is verstandig om als burger zo snel mogelijk een advocaat of jurist gespecialiseerd in onteigeningsrecht in te schakelen om je bij te staan en advies te geven. Zij kunnen je helpen inzicht te krijgen in jouw rechten en plichten en die van de overheid. Zo moet de overheid aantonen dat de onteigening noodzakelijk is en proberen er eerst onderling uit te komen. 

Om te krijgen waar je recht op hebt en om te zorgen dat de procedures goed verlopen is een onteigeningsrecht advocaat of jurist dus onmisbaar.

Wat kun je zelf doen bij onteigeningsrecht?

Wanneer er vanuit de overheid aanspraak bij jou wordt gedaan op het rechtsgebied onteigeningsrecht, dan kun je het best per direct een advocaat inschakelen. Zorg dat je alle afspraken die ooit gemaakt zijn zwart op wit hebt en deze ook geordend hebt.

Verder is het moeilijk om zelf iets te doen bij dit rechtsgebied. Het overkomt je en is een ingewikkeld proces wat lang kan duren.

Wordt er bij jou aanspraak gedaan op het onteigeningsrecht? Neem direct en vrijblijvend contact op met een advocaat.