letselschade

Wat is psychiatrisch patiëntenrecht?

Psychiatrisch patiëntenrecht houdt zich bezig met de gedwongen opname en behandelingen in de psychiatrie. Hierbij gaat het niet alleen om de middelen en maatregelen die ingezet kunnen worden maar voornamelijk om de rechten van de opgenomen persoon.

Het psychiatrische patiëntenrecht is ondergebracht in de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

Voorbeelden wanneer er sprake is van psychiatrisch patiëntenrecht:

  • Gedwongen opname
  • Spoedopname (inbewaringstelling)
  • Rechterlijke machtiging
  • Klachten over behandeling in psychiatrische kliniek
  • Verzoek tot overplaatsing of (voorwaardelijk) ontslag
  • Schadevergoeding na onterechte opname of behandeling
  • Aanvechten diagnose psychiater

Letselschade vergoeding

Onder dit rechtsgebied valt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Ook wel BOPZ genoemd. Wanneer iemand een groot gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen in de samenleving, kan er worden bepaald door de rechter dat diegene moet worden opgenomen. Dit wordt ook wel gedwongen opname genoemd. Dit is een vorm van vrijheidsberoving.

In Nederland moet er een goede reden zijn als iemand van zijn vrijheid wordt beroofd. Zo moet iemand een strafbaar feit hebben gepleegd, voordat deze gevangen wordt gezet in de gevangenis. Bij dit rechtsgebied is dit een stuk ingewikkelder. Je laten bijstaan door een advocaat is dan ook een recht die de patiënt heeft. Dit is kosteloos voor de patiënt.

De kosten voor een advocaat zijn op zo’n moment gratis voor de patiënt.

Wanneer hulp nodig bij psychiatrisch patiëntenrecht?

Bij psychiatrisch patiëntenrecht is meestal een advocaat nodig. De rechter maakt namelijk de beslissing of een gedwongen opname nodig is. Ook beslist hij bij een (voorwaardelijke) machtiging en legt hij voorwaarden op. 

Omdat de rechter hierover beslist is een advocaat inschakelen in dit soort zaken zeker verstandig. De advocaat kan na gaan of gedwongen opname noodzakelijk is. Daarnaast kan hij je belangen verdedigen tegenover de rechter. Verder kan de advocaat ervoor zorgen dat je rechten ook in acht worden genomen bij een vrijwillige of kader opname. Tot slot moet een advocaat zijn of haar kennis altijd up to date houden, en kan de jarenlange ervaring van advocaten gespecialiseerd in psychiatrisch patiëntenrecht altijd goed van pas komen.

Wil je er dus zeker van zijn dat er aan jouw rechten of die van je naasten wordt voldaan bij een (gedwongen) opname? Of denk je dat een (gedwongen) opname niet nodig is? Zorg dan dat je een advocaat psychiatrisch patiëntenrecht inschakelt.