letselschade

Wat is aanbestedingsrecht?

Aanbestedingsrecht gaat over alle wetten en regels omtrent het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Als de overheid opdracht geeft voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, diensten en leveringen moet dit gebeuren via een aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedures zijn aan bepaalde regels gebonden die in het aanbestedingsrecht staan. 

Kernwaarden bij het aanbestedingsrecht:

  • Gelijke behandeling: iedere deelnemer aan een aanbestedingsprocedure moet een gelijke behandeling krijgen. Dit betekent allemaal een gelijke kans om de opdracht binnen te slepen. 
  • Transparantie: voor de deelnemers moet duidelijk zijn wat er van hen wordt verlangd. Daarnaast moet het zo transparant zijn dat er te controleren valt of iedere deelnemer gelijk behandeld is.
  • Evenredigheid: alle handelingen moeten proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat de gekozen procedure (openbaar of niet) in verhouding moet zijn met de waarde van de opdracht. Ook moet de opdracht niet zodanig groot zijn dat een groot gedeelte van de markt niet mee kan strijden voor de opdracht.

Voorbeelden van zaken die bij het aanbestedingsrecht horen:

  • Het opstellen of toetsen van de aanbestedingsdocumenten
  • Het compleet maken en indienen van je inschrijving 
  • Het opstellen van vragen voor zowel de overheidsorganisatie als de inschrijver
  • Een klacht indienen over de aanbestedingsprocedure
  • Begeleiding bij de gehele aanbestedingsprocedure

Grensoverschrijdend belang

Een belangrijke kanttekening bij het aanbestedingsrecht is dat er altijd gekeken wordt of opdrachten binnen de wetten valt die er zijn en dat iedereen gelijk behandeld wordt, maar wanneer er een duidelijk grensoverschrijdend belang is, zijn er bepaalde regels in dit rechtsgebied wat ervoor kan zorgen dat er een uitzondering kan worden bepaald. Hier zitten natuurlijk wel bepaalde voorwaarden aan.

Voorbeeld van grensoverschrijdend belang

Er zijn weinig voorbeelden van een grensoverschrijdend belang. In de corona-tijd wordt hier wel meer gebruik van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde regelgeving en de ‘coronawet’. Het dragen van mondkapjes is bijvoorbeeld juridisch nog niet mogelijk, maar wel van groot belang. Er wordt dan ook gekeken naar een juridische oplossing.

Hulp bij aanbestedingsrecht

Om geschillen te voorkomen is het handig om vroeg in de aanbestedingsprocedure advies te vragen of jij en/of de overheid alle regels wel goed opvolgt. Ook advies bij het doorlopen van de juiste stappen van de procedure of iemand die je bijstaat bij een klacht kan erg handig zijn. Zeker bij een klacht is het verstandig om zo snel mogelijk te handelen. Hier kunnen advocaten of juristen gespecialiseerd in aanbestedingsrecht allemaal bij helpen.

De voordelen van een jurist of advocaat bij aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is een van de moeilijke rechtsgebieden. Dit rechtsgebied is van belang voor vele bedrijven en voor de overheid. Omdat bij dit rechtsgebied vele kanttekeningen zitten is het altijd handig om hierover te praten met een aanbestedingsrecht jurist of advocaat.

Wat kun je zelf doen bij aanbestedingsrecht?

Zorg ervoor dat je  je  goed laat adviseren wanneer je als bedrijf of overheidsinstelling te maken gaat hebben met het aanbestedingsrecht. Houdt je aan de voorgeschreven richtlijnen.  Veel uitzonderingen worden er namelijk niet gemaakt. Neem dus contact op met een jurist of een advocaat en kijk samen naar de grenzen van het aanbestedingsrecht.