letselschade

Wat is agrarisch recht?

Agrarisch recht gaat over de rechten en plichten van agrariërs of agrarische ondernemers. Agrariërs zijn boeren, tuinders, loonwerkers en landeigenaren, maar ook de overheid en iedereen die agrarische diensten levert. Zij hebben dus allemaal te maken met het rechtsgebied agrarisch recht.

De vele regels en plichten waar agrariërs mee te maken krijgen zijn zeer complex. Zo is er niet alleen de Nederlandse wetgeving waar ze zich aan moeten houden, maar moeten zij ook voldoen aan Europese en regionale wetten en regels.

Wat valt er onder agrarisch recht?

Dankzij die vele wetten en regels zijn er daarom veel verschillende zaken die onder het agrarische recht vallen. Sommige zaken horen ook bij het Omgevingsrecht, bijvoorbeeld milieubescherming,  Vastgoedrecht, bijvoorbeeld erfpacht of Arbeidsrecht, bijvoorbeeld het inschakelen van seizoenarbeiders. 

Enkele voorbeelden van agrarisch recht:

  • Land (ver)pachten: zowel het pachten (huren) als verpachten (verhuren) van grond valt onder agrarisch recht. Dit past echter ook bij het vastgoedrecht. 
  • Geschillen binnen de maatschap: soms ontstaat er een conflict tussen de personen die samenwerken om het bedrijf draaiende te houden. Dit kunnen bijvoorbeeld vader en zoon zijn of een echtpaar die samen het boerenbedrijf runnen. Een maatschap is een veel gebruikte rechtsvorm bij agrariërs. Dit komt onder andere omdat er in een maatschap samen gespecialiseerde apparatuur gekocht kan worden.
  • Herinrichting van land (ruilverkaveling): hierbij zijn zowel de overheid als de eigenaren van het land betrokken. Soms moet er om een nieuw project te kunnen starten land heringericht worden. Vaak leidt dit tot ruilverkaveling, waarbij de boer een stuk grond ruilt voor een ander stuk grond om zo toch door te kunnen gaan met het uitoefenen van zijn bedrijf.
  • Bestemmingsplannen wijzigen: omdat er veel boeren stoppen of geen opvolgers kunnen vinden komt hun land vrij. Dit land had eerst een agrarische bestemming. Om dit land voor een ander doel te kunnen gaan gebruiken moet het bestemmingsplan van dit land gewijzigd worden. Ook hier is de overheid bij betrokken.
  • Erfdienstbaarheid: dit is een afspraak die gemaakt kan worden tussen twee grondeigenaren. Hierbij spreken zij af dat de eigenaar van erf A het accepteert dat de andere persoon gebruik mag maken van zijn erf. Een voorbeeld hiervan is het recht van overpad of recht van toegang, wanneer een erf of weide alleen via een ander erf of weide bereikbaar is. Ook de gezamenlijke dakgoot is een voorbeeld van erfdienstbaarheid: beide buren dulden dat het water van de andere buur door zijn dakgoot loopt. 
  • Meststoffenwetgeving: dit is een wet om het grond- en oppervlakte water te beschermen tegen verontreiniging door nitraat uit agrarische bronnen. Meststoffen kunnen ook verhandeld of verbruikt worden. Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt is juridische hulp aan te raden. Zo kunnen hoge boetes voor het overtreden van de regels worden voorkomen.
  • Dierenwelzijn en dierenziekten: agrariërs moeten zich ook houden aan de regels over dierenwelzijn en dierenziekten. Zo zijn er regels omtrent voeding, ruimte en antibiotica gebruik.
  • Landbouwsubsidies: er zijn veel verschillende regelingen en subsidies beschikbaar voor agrarische ondernemers. Maar daarbij horen ook veel voorwaarden voordat je daarvoor in aanmerking komt en die subsidie officieel mag aanvragen.

Een breed rechtsgebied

Het agrarisch recht is dus een heel breed rechtsgebied. Daarnaast is het ook al een heel oud rechtsgebied, maar ook een heel vernieuwend rechtsgebied. Het agrariërs bestaan natuurlijk al duizenden jaren. We weten hier dan ook erg veel over en toch worden er steeds meer nieuw dingen ontdekt. Het agrarisch recht is dan ook een rechtsgebied wat regelmatig wordt aangepast.

Discussie

De laatste jaren zijn er regelmatig discussies over de veranderingen in het agrarisch recht. Zo zie je dat veel boeren protesteren, omdat er volgens hen met de nieuwe mogelijke regelgevingen niet meer te werken is.

Hulp bij Agrarisch recht

Agrarisch recht is dus een veelomvattend rechtsgebied op verschillende niveaus (regionaal, nationaal en Europees). Hierdoor kan het lastig zijn te beoordelen wanneer je aan de regels voldoet, of je subsidie mag aanvragen en hoe je een officiële overeenkomst maakt over erfpachten of ruilverkaveling. 

Gelukkig is er hiervoor ook juridische hulp beschikbaar. Advocaten gespecialiseerd in agrarisch recht kunnen je goed helpen. Als je dan ook nog een advocaat hebt die bij jou uit de buurt komt heb je een perfecte match voor je vragen rondom agrarisch recht.

De voordelen van het inschakelen van een jurist of advocaat bij agrarisch recht

Het agrarische recht is een rechtsgebied met waarin vaak wetten worden uitgehaald, toegevoegd of veranderd. Houd je het ook allemaal niet meer bij wat er nu precies veranderd? Laat je adviseren door een jurist of een advocaat. Onze ervaringsdeskundigen zijn op de hoogte van de oudste en nieuwste wetten en weten precies wat mogelijk is of niet.

Wat kun je zelf doen bij agrarisch recht?

Zorg ervoor dat je jezelf goed laat adviseren wanneer je als agrariër stappen wilt gaan zetten. Er is veel waarmee je rekening moet houden en het is daarom dan ook van belang dat je goede research doet voor je de stappen gaat zetten.