letselschade

Wat is ambtenarenrecht?

Het rechtsgebied ambtenarenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van ambtenaren. Een ambtenaar is werkzaam voor een overheid. Dit kan zowel de rijksoverheid (Nederland) zijn, een provincie, een gemeente of een waterschap. Ook iemand die werkzaam is bij instellingen die beheerd worden door de staat, provincie, gemeente of waterschappen is een ambtenaar.

Voor ambtenaren is het burgerlijk wetboek niet van toepassing. Om hun positie te beschermen is er het ambtenarenrecht. Hierin staan vooral de arbeidsvoorwaarden beschreven. Daarom heeft het rechtsgebied ambtenarenrecht veel overlap met bestuursrecht en arbeidsrecht.

Voorbeelden van ambtenarenrecht:

  • Ontslag: net als bij werknemers kan er ook bij een overheidsinstantie een reorganisatie plaatsvinden of kan een ambtenaar ontslagen worden. In het rechtsgebied ambtenarenrecht staan de regels over de ontslagprocedure en ontslagvergoedingen.
  • Ziekte: ook ambtenaren kunnen langdurig ziek worden waardoor zij hun taken niet kunnen doen. Hiervoor zijn allerlei regels opgesteld in het ambtenarenrecht. 
  • Onder het ambtenarenrecht valt ook het recht voor militairen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren steeds meer gelijk worden gesteld aan de werknemers in de private sector. Zo gaat een ontslag voor de meeste ambtenaren bijvoorbeeld niet meer via het bestuursrecht, maar via het normale arbeidsrecht en kan je dus te maken krijgen met de kantonrechter.

Hulp bij ambtenarenrecht

Als ambtenaar wil je ook weten wat je rechten en plichten zijn wanneer je voor een overheidsinstantie werkt, ontslagen wordt of langdurig ziek wordt. Helaas zijn de regels soms erg onduidelijk. Heb je daarom hulp of advies nodig? Een advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht kan je snel van dienst zijn.

De voordelen van het inschakelen van een jurist of advocaat bij ambtenarenrecht

Omdat het ambtenarenrecht net iets anders werkt dan het gewone arbeidsrecht, kan het slim zijn om je te laten bijstaan door een jurist of advocaat. Daarbij is het bijvoorbeeld bij een ontslag wat voor de rechter komt, belang dat er gekeken wordt naar al je rechten en plichten in dit proces.

Wat kun je zelf doen bij ambtenarenrecht?

Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten verzameld en geordend hebt. Denk hierbij aan contracten en eventuele andere afspraken. Zorg er dan ook voor dat je deze afspraken dus altijd zwart-op-wit laat zetten. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt en dan hoef je hier later niet achteraan te gaan.