letselschade

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht gaat over het besturen van de samenleving door de overheid. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

In dit rechtsgebied zitten regels en wetten waaraan de overheid zich moet houden bij het besturen bij het land. Het gaat over de besluiten die de overheid neemt en de omgang van de overheid met haar burgers en bedrijven.

Onder bestuursrecht valt onder andere asielrecht, belastingrecht, vastgoedrecht en strafrecht.

Enkele voorbeelden van bestuursrechtelijke zaken:

  • Bezwaar maken tegen besluiten van de overheid. In principe kan elke belanghebbende bezwaar maken tegen een besluit van de overheid. Hier zitten wel weer allerlei regels aan verbonden, onder andere dat dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit moet zijn ingediend.
  • Vergunningen verlenen of intrekken.
  • Ruimtelijke ordening. De overheid bepaalt wat wel en niet is toegestaan in het publieke domein.
  • Bestuurlijke boetes van overheidsorganen, bijvoorbeeld van Verkeer & Waterstaat.
  • Het toekennen van uitkeringen of subsidies.

Vergunning

Een belangrijk en ingewikkeld onderdeel van bestuursrecht is een vergunning. Mensen kunnen dit aanvragen bij de gemeente en de vergunning toekennen of afkeuren. Er vallen onder het bestuursrecht veel regels en wetten die hiermee te maken hebben en waar de overheid zich aan moet houden. Maar ook deze wetten en regels zijn ingewikkeld. Zo zijn er ook bepaalde uitzonderingen.

Boetes

Bijna elke Nederlander heeft weleens te maken met dit onderdeel van bestuursrecht: boetes. Vooral verkeersboetes. Ook dit valt onder het bestuursrecht. Ben jij het niet eens met de boete of is er enige onduidelijkheid? Ook dan kan het interessant zijn om advies te vragen aan een jurist.

Hulp nodig bij bestuursrecht?

Bestuursrecht is dus een enorm groot rechtsgebied dat alle handelingen van de overheid beslaat. Doordat er zoveel wetten, regels en vastgelegde procedures zijn is het soms lastig om hier op de juiste manier mee om te gaan. Zo moet je vaak aan allerlei voorwaarden voldoen en op de hoogte zijn van de vele wetten, plannen, voorschriften en beleidsstukken.
Daarom is het bij een bestuursrechtelijke procedure noodzakelijk om een gespecialiseerde advocaat of jurist te raadplegen. Zij zijn op de hoogte van alle regels en voorschriften en maken de kans dat je gelijk krijgt (of je vergunning krijgt) aanzienlijk hoger.

De voordelen van het inschakelen van een jurist of advocaat bij bestuursrecht

Zoals eerder genoemd bestaan er vaak uitzonderingen op de wetten en regels die onder het bestuursrecht vallen. Het is dus slim om alle opties naast elkaar te leggen met behulp van een jurist of een advocaat.