letselschade

Wat is cassatie?

Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. Cassatierecht houdt zich alleen bezig met hoe de gerechtelijke procedures zijn uitgevoerd.

In cassatie gaan is beroep aantekenen bij dit hoogste orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter. Daarmee wordt er eigenlijk aan de Hoge Raad gevraagd om een eerdere uitspraak van een rechtbank of gerechtshof te vernietigen. 

De cassatierechter houdt alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. De feiten worden dus niet opnieuw beoordeeld, alleen de procedure zelf.  

In cassatie gaan is alleen mogelijk bij zaken die horen bij strafrecht, civiel recht en belastingrecht

Redenen waarom er in cassatie kan worden gegaan:

  • Onvoldoende onderbouwing van de uitspraak door de rechter
  • Geen hoor-wederhoor toegepast
  • Een wet of regel verkeerd uitgelegd of geïnterpreteerd door de rechter

Ingewikkeld

In cassatie gaan, komt niet heel veel voor. Omdat er bij rechtszaken zoveel juristen betrokken zijn, zoals advocaten, rechters, soms officieren van justitie, is de kans dat een procedure niet goed gevolgd wordt, erg klein. Daarnaast zijn er meerdere opties voor dat je in cassatie gaat.

Omdat er via hogere macht wordt gekeken naar het proces dat gelopen is, is het alleen mogelijk om in cassatie te gaan met een advocaat. Zonder advocaat kan je als burger dus niet in cassatie gaan. Wil jij de perfecte advocaat in jouw omgeving vinden? Neem direct contact op.

In cassatie gaan?

Als je in cassatie wil gaan is een advocaat vereist. Zonder advocaat is het niet mogelijk om in cassatie te gaan. Wel is het mogelijk om advies over cassatie aan zowel een jurist of advocaat te vragen. Sowieso is het verstandig eerst advies over de kans van slagen van cassatie in te winnen voordat je een cassatieprocedure begint.

Wat kun je zelf doen bij burgerlijk procesrecht?

Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten verzameld en geordend hebt. Denk bijvoorbeeld aan een proces-verbaal. Verder is het belangrijk om je van tevoren goed te laten adviseren, zodat je niet later opeens een groot bedrag hoeft te betalen.