letselschade

Wat is economisch ordeningsrecht?

Economisch ordeningsrecht houdt zich bezig met aanspraken op de fysieke omgeving wat betreft inrichting en het beheer van die omgeving. Hierbij is er aandacht voor de behoefte aan wonen, werken, verkeer, natuur, recreatie en delfstoffenwinning.

Onder het economisch ordeningsrecht vallen de volgende rechten:

  • Mededingingsrecht. Dit verzekert een effectieve concurrentie door bepaalde gedragingen te verbieden of te controleren. Zo is er een verbod op kartelvorming en op misbruik van een dominante positie.
  • Energierecht. Gaat over alle regelgeving omtrent energie. Zowel de energiebranche zelf als het energieverbruik.
  • Telecommunicatierecht. Gaat over de regelgeving omtrent telecommunicatie. Iedereen moet met elkaar communiceren, maar dit mag niet in handen zijn van 1 partij.

Organisaties

Doordat dit rechtsgebied veel overlap heeft met andere rechtsgebieden, is het vaak lastig te begrijpen wat de regel- en wetgeving precies is. Voor particulieren zal dit rechtsgebied niet snel ter sprake komen.

Vooral telecom- en energieorganisaties zullen te maken krijgen met economisch ordeningsrecht en de rechten die daaronder vallen en hierboven benoemd zijn. Dit zijn specifieke rechten voor deze branche. De reden dat dit vooral voor deze branche geldt, is omdat heel Nederland afhankelijk is van bijvoorbeeld energie en telecommunicatie.

Hulp nodig bij economisch ordeningsrecht?

Het rechtsgebied economisch ordeningsrecht heeft veel overlap met andere rechtsgebieden. Daardoor is het een groot en complex rechtsgebied. Hulp van een advocaat gespecialiseerd in dit rechtsgebied is dan ook altijd verstandig om te zorgen dat je in je recht staat, geen wetten overtreedt en volgens de juiste procedures handelt.

Wat kun je zelf doen bij economisch ordeningsrecht?

Zorg ervoor dat je als ondernemer je op tijd laat adviseren als je in deze branches stappen wilt zetten. Er zitten bepaalde voorwaardes aan en er een een bepaalde wetgeving waarmee je rekening moet houden. Laat je daarom ook bijstaan door een jurist of advocaat.