erfrecht

Wat is erfrecht?

Erfrecht is een van de rechtsgebieden waar de meeste mensen mee te maken krijgen. Het valt officieel onder het familie- of personenrecht maar wordt meestal als apart rechtsgebied gezien.

Erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden. In dit rechtsgebied staat wettelijk vastgelegd wie je erfgenamen zijn. Wil je hier tegenin gaan dan moet dat via een testament.

Voorbeelden van erfrecht zaken:

  • Even of een erfenis nalaten
  • Testament aanvaarden of verwerpen
  • Afwikkeling nalatenschap
  • Erfbelasting
  • Schenkingen
  • Onenigheid met familie over verdeling van een erfenis
  • Testament bij dementie
  • Erfenis met schulden
  • Beneficiair aanvaarden van de erfenis (als de bezittingen hoger zijn dan de schulden

Conflicten

Is er geen testament vastgelegd, dan komt het weleens voor dat er conflicten komen die te maken hebben met erfrecht. Wat je vaak hoort is dat kinderen het niet eens zijn met de verdeling van de erfenis van de ouders die gemaakt wordt. Hier kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld dat iemand al tijdens het leven veel meer heeft gehad dan de ander.

Wat er vaak gebeurd is dat er een conflict ontstaat. Beide partijen willen niet meer met elkaar praten. Je kan op zo’n moment natuurlijk een advocaat of jurist inschakelen. Maar juist voor dit soort zaken is een mediator een goede hulp. Deze zal voor beiden partijen het beste willen wat ook nog eens overeenkomt met de wet. Op deze manier kan er zonder bijvoorbeeld een rechtszaak op een vredige manier een oplossing worden gevonden.

Hulp inschakelen bij erfrecht?

In 2003 is het erfrecht gewijzigd. Daarom is nu niet alleen het nieuwere erfrecht van toepassing maar ook het oude erfrecht en de overgangsregeling. Dit maakt het erfrecht complex, waardoor het verstandig is een expert op dit gebied in te schakelen.

Ook is het nodig om binnen een redelijke termijn duidelijkheid hebben over rechten en plichten als nabestaande. Om dit duidelijk te maken kan een advocaat, jurist of mediator je helpen. 

Bij erfrecht kunnen zowel advocaten, juristen en mediators nodig zijn. Soms is een mediator voldoende om te bemiddelen tussen familieleden. 

Het inschakelen van een mediator is erg handig bij een conflict. Maar een advocaat, jurist of mediator inschakelen werkt nog beter voordat er een conflict is. Dan is de kans op een snelle en succesvolle afwikkeling het grootste.

Wat kun je zelf doen bij erfrecht?

Het is niet altijd mogelijk, maar is het wel mogelijk, dan is het verstandig om voor dat iemand overlijdt alles goed geregeld te hebben. Dit kan bij een notaris. Laat alles vastleggen. Breng de erfgenamen van tevoren op de hoogte van hoe je alles hebt geregeld en er is dan een grote kans dat je conflicten vermijdt.