letselschade

Wat is gezondheidsrecht?

Gezondheidsrecht houdt zich bezig met de rechten en plichten van de patiënt, hulpverlener en de kwaliteit van de zorg. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen hierbij een grote rol.

Het rechtsgebied gezondheidsrecht is onderdeel van burgerlijk recht (civiel recht). Het heeft overlap met zowel civielrechtelijke, tuchtrechtelijke als strafrechtelijke procedures. 

Voorbeelden van zaken die bij gezondheidsrecht horen:

  • Aansprakelijkheid van de arts
  • BIG-registratie
  • Gedwongen opname
  • Kwaliteit van de zorg
  • Medische ethiek
  • Recht op hulpmiddelen

Letselschade vergoeding

Vooral tijdens de coronacrisis is er veel gebeurd wat te maken heeft met gezondheidsrecht. Zo werd de kwaliteit van de gewone zorg heel erg afgezwakt, doordat er extra zorg moest komen voor coronapatienten.

Normaal gesproken is het bijna niet mogelijk om de gewone zorg zo ver af te schalen, maar in tijden van crisis moeten er keuzes gemaakt worden. Zo zie je in de tweede golf van de crisis dat er harder is ingegrepen met maatregelen vanuit de overheid, om de gewone zorg minder te raken.

Hulp nodig bij gezondheidsrecht?

Het gezondheidsrecht bevat veel verschillende regels en wetten. Zeker in de laatste jaren is er veel veranderd, zowel voor patiënten als zorgverleners. 

Omdat het bij dit soort zaken vaak gaat over ziekte is het verstandig om vroegtijdig een advocaat in te schakelen. Advocaten kennen de wetten en regels en daarmee jouw plichten en rechten. Door snel een advocaat in te schakelen wordt erger voorkomen, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van financiën.

Wat kun je zelf doen bij gezondheidsrecht?

Zorg dat jijzelf je aan de procedure houdt. Ga bijvoorbeeld eerst naar een dokter voor je naar het ziekenhuis gaat. Twijfels over bepaalde zaken? Of gewoon advies nodig? Neem direct contact op met een advocaat of een mediator. Vooral met je gezondheid wil je dat hier goed mee omgegaan wordt en dat er alles aan gedaan wordt.