huurrecht-particulier

Wat is huurrecht?

Huurrecht is een losstaand rechtsgebied en houdt zich bezig met alle aspecten van huur en verhuur. Het rechtsgebied huurrecht betreft voornamelijk regels over de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder. Deze verhoudingen worden vastgelegd in een huurovereenkomst of huurcontract. 

Iets valt onder huurrecht als er sprake is van een huurovereenkomst. Dat wil zeggen dat de verhuurder de huurder het gebruik van (een deel van) een zaak verstrekt, waarbij de huurder de verhuurder een tegenprestatie biedt. Meestal is deze tegenprestatie een maandelijkse betaling. 

Huurrecht gaat meestal over onroerende zaken zoals woonruimte en bedrijfsruimte, maar kan ook betrekking hebben op roerende zaken zoals het huren van een fiets, auto of wasmachine. Pachten hoort hier niet bij, dit valt onder agrarisch recht.

Voorbeelden van zaken die bij huurrecht horen:

  • Gebreken aan het gehuurde en/of onderhoud van het pand
  • Huurachterstand
  • Onderhuur
  • Opzeggen van het huurcontract
  • Overlast van de huurder
  • Overlijden (ver)huurder
  • Verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte (kantoorruimte & winkelruimte)
  • Wijzigen van de huurprijs
  • Woningruil

Hulp nodig bij huurrecht?

Huurrecht is een rechtsgebied met veel regels. Er zijn algemene regels en regels specifiek voor een bepaald type huur, bijvoorbeeld onderhuur of (ver)huur van winkelruimte. Ook veranderen de regels soms. Daarom is het belangrijk om een jurist of advocaat huurrecht in te schakelen.

Om zeker te zijn dat je de beste overeenkomst opstelt doe je er goed aan een jurist of advocaat huurrecht om hulp te vragen.

Wat kun je zelf doen bij huurrecht?

Voor dat je iets gaat huren of verhuren is het verstandig je zelf te laten adviseren door een specialist. Ook is het verstandig om afspraken goed vast te laten leggen in een huurovereenkomst. Dit zowel ter bescherming van de verhuurder (regels voor de huurder om na te leven etc.) als bescherming van de huurder (geen plotselinge huurprijswijzigingen etc.).

Je kan een huurovereenkomst zelf opstellen, maar er zijn ook een hoop voorbeelden te vinden op internet. Houdt er wel rekening mee dat een huurovereenkomst aan bepaalde dingen moet voldoen. Het is dus slim om deze te laten controleren door een jurist.