letselschade

Wat is sociaal zekerheidsrecht?

Het rechtsgebied sociaal zekerheidsrecht houdt zich bezig met regels die ervoor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Het regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken.

Binnen dit rechtsgebied worden de regels, rechten en plichten van werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen geregeld. Het sociaal-zekerheidsrecht is onderdeel van het bestuursrecht.

Voorbeelden wanneer er sprake is van sociaal zekerheidsrecht:

 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Sociale voorzieningen
 • Internationaal (arbeids)recht
 • Uitkeringsfraude

Uitkeringen

Naast bovenstaande voorbeelden houdt het sociaal zekerheidsrecht zich ook bezit met het stoppen of verkrijgen van uitkeringen zoals:

 • Wet Werk en Bijstand (WWB)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • WAJONG
 • Toeslagenwet
 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA, etc)
 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaande wet (ANW)

Bij dit rechtsgebied wordt bepaald of iemand recht heeft op deze uitkeringen en wanneer niet. Wanneer blijkt dat iemand bewust onterecht een uitkering krijgt, zullen de gevolgen daarvan niet meer onder dit rechtsgebied vallen, maar onder een onder strafrecht.

Wanneer hulp nodig bij sociaal zekerheidsrecht?

Bij sociaal zekerheidsrecht zaken is het soms handig om een advocaat in te schakelen. Vooral wanneer een uitkering dreigt te stoppen of wordt teruggevorderd kunnen zij hulp bieden om je uitkering te behouden.

Daarnaast kan een advocaat ook kijken of jij op dit moment recht hebt op een uitkering. Ook kan een advocaat namens jou bezwaar maken op het veranderen of het stoppen van de uitkering en wanneer nodig naar de rechtbank gaan. Verder kunnen advocaten ook alleen advies geven welke uitkering in jouw situatie past.

Werkgevers

Ook voor werkgevers is het verstandig een advocaat sociaal zekerheidsrecht in te schakelen. Zij kunnen advies geven welke verzekeringen er nodig zijn en wat je als ondernemer moet doen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Belangrijk bij sociaal zekerheidsrecht

Het allerbelangrijkste voor zowel particulieren als ondernemers: neem zo snel mogelijk contact op met een advocaat gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Dit is zo belangrijk omdat instanties zich strak aan de beslissingstermijnen houden. Daarom is snel contact opnemen met een sociaal zekerheidsrecht advocaat essentieel voordat het te laat is!