letselschade

Wat is tuchtrecht?

Het rechtsgebied tuchtrecht houdt zich bezig met disciplinaire uitspraken en regels waaraan een beroepsgroep is onderworpen. Het is een rechtsgebied dat beoordeelt of de hulpverlener volgens de voor hem vastgelegde professionele standaard heeft gewerkt. Het geldt voor alle beroepen die staan ingeschreven in het BIG-register.

Tuchtrecht valt onder het civiel recht, omdat het burgers zijn die een klacht indienen tegen een professional (de verweerder).

Voorbeelden wanneer er sprake is van tuchtrecht:

  • Advocatentuchtrecht
  • Deurwaarderstuchtrecht
  • Makelaardij tuchtrecht
  • Medisch tuchtrecht
  • Militair tuchtrecht
  • Tuchtrecht notarissen, accountants, banken en belastingadviseurs

Waarom is tuchtrecht lastig?

Tuchtrecht is lastig voor zowel de klager als de verweerder. Ten eerste omdat er bewezen moet worden dat er fouten zijn gemaakt, dat is altijd moeilijk. Ten tweede komen er vaak emoties bij kijken waardoor de zaak behoorlijk pittig kan worden. Daarom is het verstandig een advocaat in te schakelen. Die doet dienst als een tussenpersoon die de zaak zonder emotie kan bekijken.

Is een advocaat nodig bij tuchtrecht?

Het is verstandig om een advocaat gespecialiseerd in tuchtrecht in te schakelen, omdat advocaten verplicht zijn om hun kennis up-to-date te houden. Ook in het tuchtrecht veranderen er namelijk regelmatig wetten en regels. Zo zijn er in 1 april 2019 weer een aantal wijzigingen geweest

Een advocaat gespecialiseerd in tuchtrecht kan zowel de belangen behartigen voor de werkende professional (de verweerder) als voor de gedupeerde of de naasten daarvan (de aanklagers). 

Zijn er fouten gemaakt door een hulpverlener of professional bij jou of je naasten of wordt je als professional aangeklaagd en wil je er zeker van zijn dat je op de goede manier handelt in een tuchtrechtzaak? Zorg dan dat je een advocaat gespecialiseerd in tuchtrecht inschakelt.

Wat kun je zelf doen bij tuchtrecht?

Zorg ervoor dat je alle belangrijke dingen die je kunnen helpen bij de zaak verzameld en ordent. Overhandig dit ook aan je advocaat, zodat je advocaat kan kijken wat hij met deze dingen kan.

Schrijf dingen op. Doordat tuchtzaken vaak emotioneel zwaar zijn, is het slim om belangrijke dingen op te schrijven. Vaak als je emotioneel bent, ervaar je dingen heel anders. Als je deze dingen dan opschrijft, kan je er later nog een keer naar kijken en het misschien beter beoordelen.