vreemdelingenrecht

Wat is vreemdelingenrecht?

Het rechtsgebied vreemdelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. Het zijn de regels en wetten die gaan over de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Vreemdelingenrecht wordt ook wel migratierecht genoemd.

Verschil vreemdelingenrecht en asielrecht

Het rechtsgebied vreemdelingenrecht bestaat uit twee subgebieden: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Het asielrecht gaat over iemand die zijn of haar land is ontvlucht en niet meer naar zijn of haar land kan terugkeren. Het reguliere vreemdelingenrecht gaat over alle andere zaken.

Het rechtsgebied vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht.

Voorbeelden wanneer er sprake is van vreemdelingenrecht:

  • Visum (aanvragen of verlengen), waaronder studentenvisum
  • Verblijfsvergunning
  • Inreisverbod
  • Legalisering documenten
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
  • Kennismigranten & arbeidsmigranten
  • Naturalisatie
  • Vreemdelingenbewaring

Hulp nodig bij vreemdelingenrecht?

De regels binnen het vreemdelingrecht zijn erg strikt, en er zijn  vaak heel veel obstakels die overwonnen moeten worden om toegelaten te worden in Nederland. Toch zijn er ook andere manieren om toegang te krijgen tot Nederland. 

Nederland is namelijk ook gebonden aan de Europese regels en wetgeving. Daarnaast veranderen de regels ook nog regelmatig. Dit zorgt er allemaal voor dat het vreemdelingrecht een wirwar van regels is geworden en dus een erg complex rechtsgebied is.

De juiste procedure

Om er zeker van te zijn dat je de juiste procedure(s) volgt is het verstandig een jurist of advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht in te schakelen. Zij zijn op de hoogte van de complexe wet en regelgeving en kunnen je dus snel en vakkundig bijstaan. Ook hebben zij ervaring met het procederen tegen de overheid en weten zij hoe de overheid te werk gaat. Zo heb je snel meer duidelijkheid over je situatie en weet je zo snel mogelijk waar je aan toe bent.

Wil je dus snel duidelijkheid over je situatie? En wil je de verblijfsprocedures op de juiste manier doorlopen en met de juiste documenten? Kies dan voor zekerheid en schakel een jurist of advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht in.